Duurzaamheid:

Hout in zijn puurste vorm is als bouwmateriaal van onschatbare waarde. Hout is de enige bouwstof die bij zijn groei geen CO2 uitstoot maar wel CO2 opneemt, want dit is immers de werking van een boom. Maar hoe kan de kap van bomen ten goede komt aan het bos? Als houthandel kopen en verkopen wij hout wat alleen afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen wat grofweg inhoud dat bij de kap van 1 boom er ook weer 1 terug zal komen. Een volhoudbaar systeem dus waarbij het wereldwijde bosvolume op peil zou moeten blijven. Maar de realiteit is helaas anders. Jaarlijks verdwijnen er 10 miljard bomen waardoor het wereldwijde bosvolume inteert door illegaler kap voor onderander de aanleg van kale vlaktes voor veeteelt en sojaplantages. Als dit zo met het huidige tempo doorgaat, houden we in de toekomst te weinig bomen over wat onherroepelijk consequenties heeft voor mens en natuur. Hoe mooi zou het zijn als we met z’n alle onze schouders eronder zouden zetten en ervoor kunnen zorgdragen dat het wereldwijde bosvolume niet verder inteert maar juist groter wordt. Stapje voor stapje de juiste richting in naar een gezond klimaat voor alles en iedereen op deze mooie planeet.

 

 

Trees For All:

Trees For All is een stichting die bomen wereldwijd bijplant, liefst in gebieden waar bomen het hoogste rendement behalen. Een boom in de tropen produceert immers 365 dagen per jaar zuurstof en neemt 365 dagen per jaar CO2 op. Een boom in andere gebieden verliest in het najaar zijn blad waardoor de productie van zuurstof en het opnemen van CO2 een periode van 5-6 maanden per jaar stagneert. Trees For All investeert in de toekomst omdat bomen naast de productie van zuurstof en het opnemen van CO2, zij ook gronderosie en uitdroging tegengaat. Ruim 80% van alle plant- en diersoorten zijn afhankelijk van deze bossen. Met donaties van particulieren en bedrijven steunt Trees For All vele duurzame bosprojecten.

 

 

ArBolivia:

ArBolivia is een van de vele projecten van Trees For All en zij kweken en planten nieuwe bomen in Bolivia. Hiernaast biedt het project de boeren ook voldoende inkomsten en een goed toekomstperspectief.

 

 

MagicWood & Trees For All: